Disclaimer

Alle informatie op de website van Earth Spirits is alleen geschikt voor informatieve doeleinden.
Beschouw de teksten op de website van Earth Spirits nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.


Het is geen vervanging van het advies van een eigen arts of specialist. De teksten kunnen je wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van jouw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet je je wenden tot jouw behandelend arts.


De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies.

 

Het gebruik of toepassen van informatie op de website van Earth Spirits door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

 

Wij geven op deze website alleen algemene informatie, die we uiteraard met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld. Inhoudelijk betekent dit echter dat wij geen garantie kunnen geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld.

 

Lees voor het gebruik van een product de informatie op het etiket of de bijsluiter aandachtig door. Als je twijfelt over het gebruik van een product, neem dan eerst contact op met een behandelend arts.

 

De externe links op onze site worden alleen aangeboden voor jouw gebruiksgemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze externe sites.

 

Niets uit de tekst of van de afbeeldingen die op de website van Earth Spirits te vinden zijn, dan wel de vormgeving van de website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Earth Spirits.

 

Voor een toestemmingsverzoek kun je mailen naar: info@earthspirits.nl