New Age

New Age is een verzamelterm waaronder een veelheid aan stromingen valt. Zoals alternatieve therapieën en leefwijzen, esoterische filosofie, oosterse en nieuwe religies. Vooral sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de term veel gebruikt.
Het begrip 'New Age' is echter al in de 19e eeuw geïntroduceerd. Helena Petrovna Blavatsky, oprichter van de Theosophical Society, kondigde een komende 'New Age' aan. Volgens haar was hierbij een grote rol weggelegd voor de theosofen, want zij moesten de evolutie van het menselijke ras helpen begeleiden.


Alice Bailey publiceerde in 1944 haar boek 'Discipleship in the New Age', waarin het begrip New Age werd gebruikt in verband met de overgang van het astrologische tijdperk van Vissen naar Waterman. Dit tijdperk zal worden ingeluid door een nieuwe Wereldleraar. De persoonlijke naam van de nieuwe Wereldleraar is Maitreya ('de Gelukzalige'), wiens komst al werd voorspeld door Gautama Boeddha.

 

New Age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld: alles hangt met alles samen. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos.
Door persoonlijke ontwikkeling verkrijgt men inzicht in de achterliggende eenheid van alles. De persoonlijke ervaring is medebepalend voor de bepaling van goed en kwaad. 'Goede' en 'kwade' krachten in de mens dienen met elkaar verbonden te worden om tot een groter geheel te komen.


Daarnaast is er het idee van een radicaal 'niet-weten'. Dit 'niet-weten' speelt met name in het boeddhisme een belangrijke rol. In de sutra's is het niet-weten een terugkerend filosofisch principe.

 

Omdat er, zeker in de 'beginjaren' op ruime schaal bewustzijnsverruimende middelen als stimulans tot het 'inzicht' werd gebruikt, heeft New Age een slechte naam gekregen.

 

De term New Age is naar onze mening voor de serieuzere aspecten zeker geen adequate benaming. Zeker omdat veel zaken op een vaak willekeurige manier met elkaar vermengd worden.


Wij kiezen er voor om de verschillende stromingen apart te benoemen, een ieder kan dan heel zuiver zijn of haar eigen keuzes maken en eventueel kiezen voor een eigen 'mix'.


Bij de boeken vindt je spirituele boeken en boeken over het boeddhisme en mindfulness, daarnaast spirituele kaarten en bijvoorbeeldinzichtkaarten.
Bij de muziek vindt je instrumenten, klankschalen en ook spirituele muziek cd's.
En we verwijzen je graag naar de pagina's over sjamanismespiritualiteit en bijvoorbeeld boeddhistische beelden.

 

Wij vertrouwen er op dat je wijs genoeg bent om je eigen keuzes te maken, maar als je advies en ondersteuning nodig hebt, dan staan we in onze winkel in Eindhoven altijd voor je klaar.