Boeddhistische beelden zoals Boeddhabeelden, Yogiman (orang malu), Guanyin of Avalokiteshvara en Tara

Het boeddhisme is een van de grote levensbeschouwelijke stromingen. Vanuit het oorsprongsland Nepal heeft het zich eerst over grote gedeelten van Azië verspreid (vaak wel met lokale varianten en met opname van lokaal al aanwezige religies) en de laatste tientallen jaren ook over de westerse wereld.

 

De term Boeddha verwijst naar een niveau van bewustzijn (het is geen titel) en eigenlijk ook niet naar een historisch persoon. Een Boeddha is iemand die een complete en volledige verlichting gerealiseerd heeft. Toch spreken we vaak over Boeddha als een persoon. We bedoelen dan de stichter van het boeddhisme, Siddhartha Gautama Boeddha, geboren in Lumbini in Nepal, die geleefd zou hebben van 563 tot 486 voor Christus. Boeddha is iemand die niet langer lijdt. Hij cultiveert zijn gevoelens niet; hij laat alleen positieve gevoelens toe en neutraliseert negatieve gevoelens.

 

Ook al is het boeddhisme officieel geen godsdienst, toch hebben mensen het altijd al zinvol en troostend gevonden om zich met hun gebeden en aandacht tot een beeltenis te richten. Naast de afbeelding van de Boeddha in verschillende gedaanten, zijn er in de loop der eeuwen (en onder invloed van de geïncorporeerde religies) nog tal van beeltenissen bij gekomen.


In onze winkel in Eindhoven hebben we een mooie collectie boeddhistische beelden in verschillende materialen en in diverse variaties. De boeddhistische beelden zijn allemaal op een eerlijke en integere manier door lokale beeldhouwers gemaakt en zijn uiteraard meer dan zo maar een mooie decoratie. Dus ook als je geen boeddhist bent, zul je de kracht en de positieve uitstraling van de beelden ervaren.

 

Boeddhabeelden

Allereerst natuurlijk Boeddhabeelden in diverse uitvoeringen en materialen.
We hebben Boeddhabeelden in verschillende zithoudingen (zie hieronder voor de voornaamste verklaringen), Zen Boeddha's en daarnaast Boeddhahoofden.

 

Een van de karakteristieken van Boeddhabeelden en van andere boeddhistische figuren, is de houding van de handen, de mudra. Iedere mudra heeft zijn eigen betekenis. Hieronder een paar van de meest voorkomende.

 

Dharmachakramudra
Twee handen voor de borst met de wijsvingers en de duimtoppen tegen elkaar gedrukt. Symboliseert het in beweging zetten van het Wiel van de Leer.

 

Bhumisparshamudra
De rechterhand omlaag met de vingers naar beneden gericht en de handpalm naar het lichaam gekeerd. Symboliseert de aanraking van de aarde. En verbeeldt het moment dat de historische Boeddha de verlichting bereikte en daarbij de aarde als getuige aanriep.

 

Varadamudra
De rechterhand omlaag met de vingers naar beneden en de handpalm naar buiten gekeerd. De houding van zegen en vrijgevigheid.

 

Abhayamudra
De rechterhand opgeheven tot de hoogte van de borst, met de handpalm naar buiten gekeerd. De houding van geruststelling.

 

Vaak wordt beweerd dat je voor jezelf geen Boeddha mag kopen, omdat dit anders ongeluk zou brengen. Deze bewering vindt echter zijn oorsprong in een oude Chinese traditie. Arme mensen, die ernstig ziek waren, kregen van rijke mensen een Boeddhabeeld dat beterschap moest brengen. Als men weer beter werd, moest het Boeddhabeeld weer teruggeven worden.
Maar natuurlijk kan iedereen voor zichzelf een Boeddha kopen, mits de intentie goed is en het beeld met respect en eerbied behandeld wordt.

 

Andere boeddhistische beelden

Yogiman (orang malu)
Yogiman (van oorsprong uit Indonesië en India) is een in zichzelf gekeerde, mediterende man. Hij wordt ook wel de 'Weeping Buddha' genoemd, Boeddha die huilt om het leed van de wereld. Maar hij heeft vrede met zichzelf gevonden, in zijn hart is hij gelukkig. Wanneer hij met zijn rug naar de hoofdingang toe wordt geplaatst, houdt hij al het kwade buiten de deur. Door dagelijks over zijn rug te aaien en door hem goed te behandelen worden zorgen weggenomen en groeit het zelfvertrouwen.

 

Lachende Boeddha (of dikke Boeddha)
Ook wel "dikbuik Boeddha" genoemd. Het is een Chinese wijsgeer die Pu-Tai-Ho-Shang heet. Een lachende Boeddha staat voor geluk, blijheid, succes, welvaart en voorspoed. Men gelooft dat het meer geluk brengt als je af en toe over de dikke buik van Boeddha wrijft. Aan zijn lange oorlellen kun je zien dat hij van adel is.

 

Guanyin en Avalokiteshvara

Guanyin (of Quan Yin) is de meest populaire boeddhistische bodhisattva in China (in Tibet Avalokiteshvara genoemd). Vaak gekleed in een wit gewaad en ook wel 'de bodhisattva die alles op de wereld ziet' of ‘Godin van de Genade’ genoemd. Op de verjaardag van Guanyin lossen mensen hun gelofte in, doen boete of bidden om voorspoed.

 

Avalokiteshvara (of Chenrezig en in China Guanyin genoemd) is een van de belangrijkste bodhisattva's in het Tibetaanse boeddhisme. In het Theravada boeddhisme verwijst de term bodhisattva naar de Boeddha voordat hij opperste verlichting (nirvana) bereikte. In het Mahayana boeddhisme is een bodhisattva niet slechts een wezen dat naar Verlichting streeft, maar ook een 'Verlichtend Wezen', een wezen dat heel actief anderen bijstaat op het pad naar boeddhaschap.

Avalokitesvara is de bodhisattva die de compassie van alle Boeddha’s belichaamt en waarschijnlijk de bodhisattva die onder boeddhisten het breedst wordt gerespecteerd.

 

Tara
Tara is een andere geliefde en belangrijke bodhisattva's in het Tibetaans boeddhisme. Tara 'komt' in twee vormen voor. De ene is Tara in haar groene vorm, de actieve kracht van mededogen. De andere is Tara in haar witte vorm, het moederlijk aspect van mededogen.
De naam Tara betekent 'zij die bevrijdt'. Ze wordt daarom ook wel Tara de bevrijdster genoemd.

 

In onze winkel in Eindhoven vindt je een uitgebreid assortiment boeddhistische beelden dat ook regelmatig vernieuwd en uitgebreid wordt. Omdat we zelf een grote affiniteit met boeddhisme hebben, kunnen wij je prima adviseren bij je keuze voor een van de beelden. We wisselen graag met je van gedachten.

 

Ook in onze webwinkel hebben we een mooie collectie opgenomen, ideaal voor als je niet naar de winkel kunt komen omdat je te ver weg woont of anderszins niet kunt.